Program rozvoje venkova

 

Spolku se v roce 2021 povedlo získat finanční dotaci z MAS Blaník. Jednalo se o Výzvu MAS č. 4 v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020.

Cílem projektu bylo podpořit kulturní a spolkovou činnost v obci Daměnice. V rámci dotace bylo zakoupeno 10 pivní setů, ozvučení a data projektor, nůžkový stan. Vybavení pro požární sport (sada hadic, rozdělovač, savice a stříkačka). Členům bylo zakoupeno 10 ks vycházkových uniforem pro lepší reprezentaci na společenských akcí konaných naším sborem .

Toto vybavení nám bude pomáhat v dalších letech na akcích našeho sboru.